Spokojenost pacientů: celkovecelkovecelkovecelkovecelkove
Který zákrok je pro mne vhodný Kolik mě bude zákrok stát? Kolik ušetřím s laserovou operací Objednat na konzultaci

Náš tým odborníků

MUDr. Lucie Valešová

MUDr. Lucie Valešová

Primářka Oční kliniky DuoVize Praha

Primářka MUDr. Lucie Valešová je vedoucí lékařkou Oční kliniky DuoVize Praha a laserovým chirurgem v Oční klinice NeoVize Brno. Dále působí na Oční klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zobrazit více
MUDr. Josef Hycl, CSc.

MUDr. Josef Hycl, CSc.

Oční mikrochirurg

(*8.2.1961 v Mostě, † 23.2.2011) Přední český oční mikrochirurg, spoluzakladatel Oční kliniky NeoVize Brno a NeoVízia Bratislava, lékařský ředitel obou klinik a mikrochirurg Oční kliniky DuoVize Praha.

Zobrazit více
MUDr. Jana Mikšovská

MUDr. Jana Mikšovská

Zástupce primářky, laserový chirurg

Na Oční klinice DuoVize působí MUDr. Jana Mikšovská jako odborná oční lékařka od září 2010. V DuoVizi se věnuje laserové oční chirurgii a od roku 2012 působí v pozici zástupce primářky...

Zobrazit více
MUDr. Lubomír Továrek

MUDr. Lubomír Továrek

Oční mikrochirurg

MUDr. Lubomír Továrek se specializuje na kataraktovou a refrakční chirurgii oka a na chirurgické řešení glaukomu. Je prvním operatérem v ČR certifikovaný pro provádění operací femtosekundovým laserem LenSx...

Zobrazit více
MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D.

MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D.

Oční lékař

MUDr. Eva Jerhotová, PhD., se věnuje především dětské oftalmologii, léčbě šilhání, chorob sítnice a glaukomu a léčbě refrakčních vad. Dr. Jerhotová podstoupila v roce 2007 laserovou operaci očí...

Zobrazit více
MUDr. Pavlína Hýblová (Ležatková)

MUDr. Pavlína Hýblová (Ležatková)

Oční lékař

MUDr. Pavlína Hýblová se specializuje na laserovou léčbu sítnice a druhotného šedého zákalu. Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své vědecké činnosti se věnuje problematice diagnostiky a léčby glaukomu u dětí a sítnicové problematice dětského věku.

Zobrazit více
MUDr. Kateřina Pulchartová

MUDr. Kateřina Pulchartová

Oční lékař

MUDr. Kateřina Pulchartová pracuje na Oční klinice DuoVize jako oční lékařka od srpna 2017. Vystudovala Lékařskou fakultu v Plzni, obor všeobecné lékařství.

Zobrazit více
MUDr. Olena Antonenko

MUDr. Olena Antonenko

Oční lékař

MUDr. Olena Antonenko se věnuje lečbě pacientů s šedým zakálem a glaukomem, OCT vyšetření pacientů s glaukomem a onemocnění sítnice. Vystudovala Národní lékařskou univerzitu O.O. Bohomolca v Kyjevě.

Zobrazit více
MUDr. Tereza Valchová

MUDr. Tereza Valchová

Oční lékař

MUDr. Tereza Valchová působí na Oční klinice DuoVize od října 2017. Věnuje se všeobecné oftalmologii, péči o pacienty s kataraktou a dále diagnostice onemocnění sítnice a glaukomu pomocí OCT vyšetření. 

Zobrazit více
MUDr. Ivana Kaincová

MUDr. Ivana Kaincová

Oční lékař

MUDr. Ivana Kaincová absolvovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze obor všeobecné lékařství. V DuoVizi se věnuje periokulárním chirurgickým výkonům. Současně pracuje na Oční klinice VFN a na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Zobrazit více
prim. MUDr. Radovan Piovarči

prim. MUDr. Radovan Piovarči

Oční mikrochirurg

MUDr. Radovan Piovarči je prvním oční chirurgem, který začal operovat refrakční vady na femtosekundovém laseru. Současně je prvním očním chirurgem, který tento zákrok podstoupil. Jako první získal certifikaci pro provádění operací na femtosekundovém laseru LenSx. Na Oční klinice DuoVize pracuje jako hostující mikrochirurg od roku 2011. ...

Zobrazit více
Veronika Halíková, DiS. (Farkašová)

Veronika Halíková, DiS. (Farkašová)

Vedoucí optometrista

Veronika Halíková působí na Oční klinice DuoVize od dubna 2010 na pozici odborného optometristy. Vystudovala obor Diplomovaný oční technik na Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze a následně absolvovala studium optometrie ...

Zobrazit více
Bc. Petra Suriano

Bc. Petra Suriano

Optometrista

Bc. Petra Suriano nastoupila na Oční kliniku DuoVize na pozici optometristky a koordinátorky v lednu 2017.

Zobrazit více
Mgr. Klára Záleská

Mgr. Klára Záleská

Optometrista

Mgr. Klára Záleská nastoupila na Oční kliniku DuoVize na pozici optometristky v únoru 2018. Má mnohaleté zkušenosti s předpisem brýlových pomůcek a aplikací měkkých kontaktních čoček. 

Zobrazit více
Eliška Šulcová

Eliška Šulcová

Vrchní sestra

Eliška Šulcová pracuje na Oční klinice DuoVize jako zdravotní sestra od července 2012. V říjnu 2004 nastoupila do nemocnice v České Lípě na centrální operační sály, kde pracovala jako perioperační sestra do června 2012.

Zobrazit více
Bc. Lenka Nedělková

Bc. Lenka Nedělková

Vedoucí sestra ambulancí

Bc. Lenka Nedělková pracuje na Oční klinice DuoVize od května 2012. Vystudovala střední zdravotnickou školu v Ústí nad Orlicí.

Zobrazit více
Petra Krtková

Petra Krtková

Zdravotní sestra

Petra Krtková vystudovala Střední zdravotnickou školu 5. května v Praze na Vyšehradě, obor zdravotnický asistent. V roce 2014 studium úspěšně zakončila maturitní zkouškou.

Zobrazit více
Dana Továrková

Dana Továrková

Zdravotní sestra

Dana Továrková pracuje na Oční klinice DuoVize jako sálová sestra - instrumentářka od října 2011. Od srpna 1995 pracovala v Soukromém kožním sanatoriu prof. Novotného v Praze jako zdravotní sestra...

Zobrazit více
Vladimíra Supíková, DiS.

Vladimíra Supíková, DiS.

Zdravotní sestra

Vladimíra Supíková pracuje na Oční klinice DuoVize od března 2016. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Prostějově a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Českých Budějovicích obor diplomovaný zdravotnický záchranář.

Zobrazit více
Petra Heroldová

Petra Heroldová

Zdravotní sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Karlových Varech, ukončenou maturitní zkouškou v roce 2007. Od září 2009 pracovala jako zdravotní sestra v soukromé nemocnici v Ostrově na rehabilitačním oddělení.

Zobrazit více
Bc. Renata Hybnerová

Bc. Renata Hybnerová

Zdravotní sestra

Renata Hybnerová pracuje na Oční klinice DuoVize od ledna 2012 jako zdravotní sestra. Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, obor dětská sestra.

Zobrazit více
Bc. Veronika Jelínková

Bc. Veronika Jelínková

Zdravotní sestra

Bc. Veronika Jelínková pracuje na Oční klinice DuoVize od srpna 2017.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Labem a následně bakalářský obor na UJEP v Ústí nad Labem – obor všeobecná sestra. 

Zobrazit více
Barbora Románová

Barbora Románová

Oční technik

Barbora Románová pracuje na Oční klinice DuoVize od září 2017. Vystudovala Střední odbornou zdravotnickou školu na Alšově nábřeží v Praze - obor oční technik. Tři roky pracovala v optice Fokus optik.

Zobrazit více
Bc. Petra Milotová

Bc. Petra Milotová

Zdravotní sestra

Bc. Petra Milotová pracuje na Oční klinice DuoVize od září 2017. Pochází z Ostravy, kde vystudovala bakalářský obor všeobecná sestra na Ostravské Univerzitě.

Zobrazit více
Dominika Bahníková

Dominika Bahníková

Hlavní koordinátorka zdravotní péče

Dominika pracuje v DuoVizi od září 2015.

Vystudovala SOŠ cestovního ruchu v Pardubicích, kterou úspěšně zakončila maturitní zkouškou v roce 2011.

Po maturitní zkoušce nastoupila do obchodu, jako prodejní asistentka a dále od roku 2013 pracovala ve firmě LPP Retail s. r. o.

Zobrazit více
Tereza Burdová

Tereza Burdová

Koordinátorka zdravotní péče

Na Oční klinice DuoVize pracuje jako koordinátorka zdravotní péče od ledna 2016.

Zobrazit více
Kateřina Hofmanová

Kateřina Hofmanová

Koordinátorka zdravotní péče

Kateřina Hofmanová pracuje na Oční klinice DuoVize jako koordinátorka zdravotní péče od května 2017. 

Zobrazit více
Andrea Andrlíková

Andrea Andrlíková

Koordinátorka zdravotní péče

Andrea Andrlíková pracuje na Oční klinice DuoVize od července 2017. Vystudovala Střední školu Podnikatelskou akademii a základní školu, s.r.o. v Praze.

Zobrazit více
Bc. Michaela Lišková

Bc. Michaela Lišková

Koordinátorka zdravotní péče

Na Oční klinice DuoVize pracuje jako koordinátorka zdravotní péče od března 2018. Vystudovala Vysokou školu obchodní s.r.o.

Zobrazit více
Mgr. Gabriela Schusterová

Mgr. Gabriela Schusterová

Koordinátorka zdravotní péče

Mgr. Gabriela Schusterová pracuje na Oční klinice DuoVize od května 2018. Vystudovala Střední zdravotníckou školu v Košicích - obor zdravotnický asistent.

Zobrazit více
Ing. Babeta Urbanová

Ing. Babeta Urbanová

Koordinátorka zdravotní péče

Ing. Babeta Urbanová pracuje na Oční klinice DuoVize od poloviny května 2018. Vystudovala Fakultu životního prostředí na ČZU v Praze.

Zobrazit více
Nicole Dvořáčková

Nicole Dvořáčková

Koordinátorka zdravotní péče

Nicole Dvořáčková pracuje na Oční klinice DuoVize od června 2018.

Zobrazit více
Matěj Kratochvíl

Matěj Kratochvíl

Správce IT a kliniky

Matěj Kratochvíl pracuje na Oční klinice DuoVize jako správce IT a kliniky od května 2014. Vystudoval Obchodní akademii v Neratovicích, kterou v roce 2011 ukončil maturitní zkouškou. Po maturitě studoval 2 roky Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.

Zobrazit více
Bc. Petr Kocian, MHA

Bc. Petr Kocian, MHA

Ředitel

(*1973 v Praze) Zakladatel Oční kliniky DuoVize kde působí i jako její ředitel. Spoluzakládal oční kliniky NeoVize v Brně a NeoVízia v Bratislavě.

V letech 1994 až 1999 vedl Městskou nemocnici v Neratovicích. Následně od roku 1999 do roku 2002 se podílel ve společnosti Klient Pro s.r.o. na vedení Plánu řízené péče Střešovice a dalších aktivit v oblasti zdravotního pojištění a řízení zdravotnictví. Od roku 2000 působil v Oční klinice Lexum, kde vytvořil koncept soukromého kataraktového pracoviště a postupně vybudoval nová pracoviště po celé ČR. Je ředitelem Oční Kliniky NeoVize Brno, Oční kliniky DuoVize Praha a Oční kliniky NeoVízia v Bratislavě.

Zobrazit více
Ing. Radka Matějčková, FCCA

Ing. Radka Matějčková, FCCA

Finanční ředitelka

Ing. Radka Matějčková, FCCA pracuje v DuoVizi od 1.1.2017. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před nástupem do DuoVize pracovala jako manažer finančního účetnictví.

Zobrazit více
Ing. Marie Kamarádová

Ing. Marie Kamarádová

Manažerka kliniky

Do společnosti DuoVize nastoupila v říjnu 2014. Na pozici Manažerka kliniky působí od října 2015.

Zobrazit více
Kristýna Zemanová

Kristýna Zemanová

Asistentka vedení společnosti

(*1981 v Mělníku) V Oční klinice DuoVize pracuje od dubna 2010 jako asistentka. Vystudovala Obchodní akademii, kterou ukončila maturitní zkouškou v roce 2001. Po maturitě nastoupila do Oční kliniky Lexum jako recepční/asistentka a následně ...

Zobrazit více
Markéta Oudrnická

Markéta Oudrnická

Asistentka vedení společnosti

V oční klinice DuoVize pracuje od září 2012.

Vystudovala Obchodní akademii, kterou ukončila maturitní zkouškou v roce 1988. Po maturitě pracovala jako referentka pro dovoz, vývoz nejprve v PZO Strojexport a poté v Transaktě a.s.

Zobrazit více
Ing. Jiří Žaloudek

Ing. Jiří Žaloudek

Projekt manager

Ing. Jiří Žaloudek vystudoval obor Optometrie na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

V oblasti péče o zrak působí od roku 2000. Od roku 2006 pracoval na oční klinice Lexum jako optometrista, později jako koordinátor projektů v technickém oddělení...

Zobrazit více
Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zavolejte mi zpět Česká verze stránek

icosk icopl icoen icode icovie