Spokojenost pacientů: celkovecelkovecelkovecelkovecelkove
Který zákrok je pro mne vhodný Kolik mě bude zákrok stát? Kolik ušetřím s laserovou operací Objednat na konzultaci

Tupozrakost

Tato oční vada se projevuje snížením zrakové ostrosti různého stupně. Dá se léčit, pokud se však s léčbou nezačne včas, hrozí trvalé poškození zraku, kdy postižené oko postupně ztratí svou zrakovou schopnost.

Tupozrakost neboli amblyopie postihuje téměř 4 % dětí a je způsobena nedostatečnou stimulací zraku v období, kdy se zrak vyvíjí. Jedná se o snížení zrakové ostrosti různého stupně bez viditelných známek nemoci. Závažnost této oční vady spočívá v riziku trvalého poškození zraku – riziko je tím větší, čím dříve vada vznikla a čím později se zahájí léčba.

Pro pochopení – je-li vidění bezproblémové, pak mozek obrazy pozorovaného předmětu z obou očí spojuje do jednoho prostorového obrazu. Pokud je však vidění jednoho oka odchýlené od vidění oka druhého, mozek získává dva rozdílné obrazy – jeden správný a druhý neostrý či jinak změněný. Aby obraz ze slabšího oka nerušil obraz vytvořený zdravým okem, tak mozek obraz ze slabšího oka vyřadí. Potlačuje tak dvojité vidění, které při nespolupráci očí vzniká. Aktivní útlum obrazu postiženého oka je možný pouze v dětství, kdy mozek slabší oko postupně potlačí a přestane ho používat. Zrakové funkce postiženého oka se tak přestávají vyvíjet a jeho zrakové funkce se zhoršují. Tím je narušena i spolupráce obou očí a dítě tak ztrácí schopnost prostorového vidění – oko se stává tupozrakým.  Tupozrakost většinou postihuje jen jedno oko, při vysoké refrakční vadě obou očí může tupozrakost vzniknout oboustranně.

Příčinou tupozrakosti bývá nejčastěji dioptrická vada oka, nejčastěji dalekozrakost, někdy také astigmatismus, velký rozdíl v dioptrických vadách obou očí, vrozená katarakta a jiné choroby oka, které brzdí nebo úplně znemožní vývoj zrakových funkcí.

Tupozrakost často vede ke vzniku šilhání. To většinou bývá chvíle, kdy rodiče dítěte zaznamenají oční problém a navštíví lékaře.

Vadu lze úspěšně léčit, podmínkou je však zahájení léčby ještě před ukončením vývoje zraku dítěte, což bývá okolo 8. roku věku dítěte. Ideální však je zahájit léčbu kolem 3. roku. Čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí a tím více klesá pravděpodobnost úspěšné léčby. Po desátém roce je vývoj nervových a mozkových center ukončen, takže naděje na úspěšnou léčbu je velmi mizivá  a tupozrakost pak představuje trvalou a těžkou oční vadu. V dospělosti již nelze funkci zrakových center ovlivnit vůbec a ke zlepšení vidění nedochází.

 

Příznaky a projevy tupozrakosti

Tupozrakost není na první pohled zřetelná. Dítě vidí zdravým okem normálně, mozek sice obraz z postiženého oka ignoruje, dítě ale vjem tupozrakého oka nepostrádá, vůbec si neuvědomí, že jedno oko nepoužívá. Vzhledem k tomu, že používá jen jedno oko, ztrácí schopnost prostorového vidění, špatně odhaduje vzdálenosti, má horší prostorovou orientaci. K projevům tupozrakosti proto patří nemotornost dítěte, časté zakopávání, vrážení do věcí, vyhýbání se některým hrám apod. U tupozrakého dítěte můžete pozorovat časté sklánění hlavy na stranu, mhouření oči, přivírání jednoho oka atd. Pokud si těchto nebo podobných příznaků všimnete, neváhejte a navštivte lékaře. Pro zachování zraku je nezbytné, aby vada byla rozpoznána včas a s léčbou se začalo co nejdříve.

 

Léčba Tupozrakosti 

Předpokladem úspěšného řešení této vady je včasná návštěva lékaře. Nezanedbávejte proto preventivní prohlídky, máte-li v rodině oční vady, šilhání či tupozrakost, navštivte očního lékaře okolo 2. roku věku dítěte, a to i v případě, že žádné potíže nepozorujete. Preventivně byste pak měli s dítětem k očnímu lékaři zajít před dosažením čtvrtého roku věku. Pokud dítě šilhá (občasné šilhání jednoho oka do šesti měsíců se považuje za normální), návštěvu lékaře neodkládejte.

Základem léčby je odstranění příčiny, která tupozrakost způsobila. Je tedy nutné při dioptrické vadě předepsat brýle, operovat šedý zákal apod, někdy je dokonce nutné operační řešení šilhání. Důležité také je, aby dítě začalo postižené oko používat. Proto se zdravé oko dočasně zakrývá, mozek tak nemá možnost používat a upřednosťovat obraz ze zdravého oka, nutí pracovat postižené oko a to napomáhá obnovit jeho zrakové funkce. Zdravé oko se zakrývá různě – přelepuje se oční náplastí, používají se kontaktní čočky nebo okluzory na brýlích.

Důležitou součástí léčby jsou tzv. pleoptická cvičení, která se zaměřují na rozvoj zrakových funkcí postiženého oka – vnímání světelných podnětů, rozvoj barvocitu, zlepšení orientace v prostoru, na výcvik zrakově motorické orientace atd. Cvičení probíhá nejen v ordinaci lékaře, ale také doma pomocí různých her, při kterých musí dítě namáhat tupozraké oko. Léčba tupozrakosti je dlouhodobá a vyžaduje úzkou spolupráci mezi rodiči a lékaři.

Podmínkou úspěšné léčby je nutnost zahájit léčbu nejlépe do pěti let věku dítěte, kdy ještě není vývoj zrakového systému dokončen. Čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí a tím více klesá pravděpodobnost úplného vyléčení. Pokud tupozrakost není včas léčena, dochází k trvalému postižení zraku, přičemž vada je v dospělosti neodstranitelná. Dochází ke ztrátě prostorového vidění, člověk často vidí jako přes matné sklo, prakticky se stává jednookým. Vidění pak velmi ovlivňuje kvalitu života a může způsobovat velké omezení v každodenních činnostech, sportu, zájmech a později samozřejmě také v zaměstnání.

 

Léčba tupozrakosti u dětí

Tupozrakost je nutné indikovat a začít léčit včas - v předškolním věku. Léčbu je možné zahájit i v pozdějším věku, nicméně úspěšnost samotné léčby s přibývajícím věkem prudce klesá. Proto nejdůležitějším krokem v léčbě tupozrakosti je prevence. 

Léčbu dětí zajišťuje Dětské oční centrum kukátko.

banner
Oční vady a onemocnění

Online objednávka
Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zavolejte mi zpět Česká verze stránek

icosk icopl icoen icode icovie