FUNGUJEME, stále se staráme o naše pacienty.

Spokojenost pacientů: celkovecelkovecelkovecelkovecelkove
Který zákrok je pro mne vhodný Kolik mě bude zákrok stát? Kolik ušetřím s laserovou operací Objednat na konzultaci

Pomáháme a spolupracujeme

Nadační fond REGIBASE - rok 2020

REGI Base pomáhá novodobým válečným veteránům, policistům nebo hasičům najít cesty k odpovídající zdravotní péči. Je nám ctí, že můžeme nabídnout naše služby a odborné zázemí těm, kterých si hluboce vážíme. Oni pomáhali nám, my teď pomůžeme jim.

Spolupráce s nadačním fondem REGIBASE

 

EDA cz, z.ú. - rok 2020

Oční klinika DuoVize podporuje neziskovou organizaci EDA i v roce 2020. Finanční příspěvek ve výši 28 350 Kč tentokrát putoval na podporu práce zrakového terapeuta pro rodiny dětí s postižením zraku.

 Oční klinika DuoVize podporuje neziskovou organizaci EDA.

 

ZOOPARK ZÁJEZD - rok 2020

„Vidět jako rys" se říká o pacientech, kteří dobře vidí. A naši pacienti po operaci dobře vidí! Proto jsme rádi podpořili adoptováním rysa ostrovida v Zoopark Zájezd.

Oční klinika DuoVize adoptovala rys ostrovida v Zoopark Zájezd. 

 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHA - rok 2019

Oční klinika DuoVize pokračuje i v roce 2020 adopcí orla bělohlavého. V letošním roce jsme adoptovali také dva siroky - trichu orlí a buvolce běločelého, na které nikdo nepřispíval.

Duovize adoptovala orla bělohlavého a dva sirotky v ZOO Praha.

 

BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA - rok 2020

Podporujeme Běh pro Paměť národa. Náš tým DuoVize se zúčastnil zářijového běhu v oboře Hvězda. Není nám lhostejný osud politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu, proto jsme se rozhodli tento běh podpořit nejen osobním zapojením, ale i finančně částkou 2 000 Kč. 

Oční klinika DuoVize se účastní Běhu pro paměť národa. 


ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHA - rok 2019

O lidech, kteří výborně vidí se říká, že mají orlí zrak. Při možnosti adoptovat zvíře ze ZOO Praha byla jasná volba. Orla bělohlavého a další adoptované zvířecí přírůstky vítáme v rodině Oční kliniky DuoVize.


KRABICE OD BOT - rok 2019

DuoVize přispěla částkou 15.000 Kč na projekt krabice od bot. Děti jsou naše budoucnost a proto je důležité je dělat šťastnými. Přispějte i vy a udělejte radost. Dárky dostanou pod stromeček děti z chudých rodin a azylových domů.

https://www.krabiceodbot.cz/

 

OKTAGON - rok 2019, 2020

DuoVize a její sesterské kliniky se starají o zrak bojovníků Oktagon MMA.

Nezáleží na tom, zda jde o fotbalisty, hokejisty, lyžaře, vodní slalom, fitness trenérku nebo zápasníka MMA. Vynikající zrak potřebuje každý sportovec. Je totiž důležité sledovat dění kolem sebe a umět vyhodnocovat situace s dostatečným předstihem kdy rozhodují sekundy, či až setiny. To umožní získat vytoužené vítězství a zároveň pomůže vyvarovat se nepříjemným zraněním.


EDA cz, z.ú. - rok 2019

Spolupráce s neziskovou organizací EDA cz úspěšně pokračuje i v roce 2019. Pro tento rok poskytla DuoVize finanční příspěvěk ve výši 56 tisíc korun. 

Příspěvek je rozdělen do následujících aktivit:

a) Vzdělávání pracovníků rané péče EDA cz, z.ú., podpořeno částkou 41 tisíc korun.

b) Osvětová kampaň na podporu činnosti organizace, podpořeno částkou 15 tisíc korun. 

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy | orel bělohlavý - rok 2017

Oční klinika DuoVize se stala adoptivním rodičem orla bělohlavého v Zoo Praha.   

DuoVize adoptovala orla bělohlavého v ZOO Praha.     Oční klinika DuoVize adoptovala orla bělohlavého v pražské zoo.

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy | ibis rudý, ibis šedokřídlý a holub nikobarský - rok 2017

DuoVize adoptovala 22. října 2017 také tři sirotky ZOO Praha, na které nikdo nepřispíval: ibise rudého, ibise šedokřídlého a holuba nikobarského.

 

EDA cz, z.ú. - rok 2017

Podporujeme obecně prospěšnou společnost EDA cz, z.ú. EDA je oporou rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením a poskytuje ranou péči. DuoVize poskytla finanční dar ve výši 50 tisíc korun jako příspěvek určený na pořízení technických pomůcek využívaných pro práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. 

      Podporujeme obecně prospěšnou společnost EDA cz.    

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Rozhodli jsme se pomáhat, tam, kde naše metody a moderní technika bohužel nestačí. Oční klinika DuoVize finančně podpořila  Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR.

 

 

Dětské oční centrum Kukátko

Dětské oční centrum Kukátko se specializuje na moderní metody léčby očních vad dětí. Tým vede zkušený dětský oční lékař a ortoptista naší kliniky s kvalitní praxí a vysokoškolským vzděláním v oboru.

 

DIAvize | Diabetologické centrum

DIAvize se specializuje na léčbu diabetu a endokrinologických onemocněnní. V centru působí zkušení lékaři vzešlí z diabetologického centra IKEM. DIAvize poskytuje komplexní péči s velkým důrazem na spolupráci s pacienty a jejich edukaci. Obě pracoviště úzce spolupracují při péči zejména o diabetické pacienty. 

DIAvize

 

 Diakonie Broumov 

Diakonii Broumov předáváme pravidelně od roku 2018 dioptrické brýle pacientů DuoVize. Brýle jsou od pacientů, kteří je už nepotřebují, protože podstoupili laserovou nebo nitrooční operaci očí. Brýle pomohou těm, kteří si nové nemohou z finančních důvodů dovolit – občanům bez domova a lidem ze sociálně slabších vrstev.

Diakonie Broumov

Za každého pacienta, který podstoupil NeoLASIK HD® v LASIK PÁRTY, vysadíme s pomocí Singulární společnosti jeden strom. Doposud jsme vysázeli 5 000 smrků a 300 listnatých sazenic.

 

DuoVize jako partner projektu Afrika Africe

Oční klinika DuoVize podporuje projekt Afrika Africe. Hlavním cílem tohoto projektu je založit církevní centrum, které by se zaměřilo na znevýhodněnou mládež ze slumů v Nairobi, hlavním městě Keni. Úkolem centra je poskytovat denní péči a pomoc ve smyslu pastorační péče a poskytování sociálních a zdravotnických informací a nabídnout možnost výuky práce s počítačem.

 

Spolupracujeme

Společnost Praga Medica se od vstupu do Evropské unie v roce 2004 stala v ČR respektovaným světovým poskytovatelem vysoce kvalitní zdravotní péče.

 

 

banner
Pomáháme a podporujeme

Online objednávka
Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zavolejte mi zpět Česká verze stránek

icosk icopl icoen icode icovie