FUNGUJEME, stále se staráme o naše pacienty.

Spokojenost pacientů: celkovecelkovecelkovecelkovecelkove
Který zákrok je pro mne vhodný Kolik mě bude zákrok stát? Kolik ušetřím s laserovou operací Objednat na konzultaci

Vyšetření a měření zraku

Jak u nás probíhá celkové oční vyšetření?

Součástí každého vyšetření a měření zraku je anamnéza – seznámení s dosavadním zdravotním stavem, informace o aktuálních potížích, zrakových vadách, úrazech, celkových onemocněních, operacích a z hlediska genetiky také o zdravotním stavu a nemocech nejbližších příbuzných. Pokud zvažujete oční operaci, jsou důležité také informace o vašem životním stylu, profesi, zájmech a zrakových preferencích.

 

Co všechno zahrnuje vyšetření?

Podrobná prohlídka pak zahrnuje vyšetření zrakové ostrosti, měření očního tlaku, vyšetření rohovky, vyšetření binokulárního vidění (spolupráce obou očí) a změření subjektivní refrakce, vyšetření okolí oka, předního segmentu oka a očního pozadí a Schirmerův test (měří množství slz). Řadu měření provádíme na naší klinice pomocí nejmodernějších přístrojů a speciální počítačové techniky – např. fokometru, foropteru, autorefraktometru, štěrbinové lampy, pentacamu, aberometru a přístroje pro bezkontaktní tonometrii. Jednotlivá vyšetření poskytují velmi přesné údaje, které jsou podkladem pro přesnou diagnostiku, správnou korekci očních vad, léčbu očních onemocnění i dobrý výsledek jakékoliv oční operace.

Pro některá měření je v rámci vyšetření nutné oko tzv. rozkapat pomocí speciálních kapek, které zajistí rozšíření zornice a uvolnění akomodačních svalů. To umožní vyšetření očního pozadí (sítnice, sklivec a zrakový nerv) a odhalení skrytých dioptrií. Podrobné sledování stavu sítnice je důležité i pro odhalení takových onemocnění, která nemusí být patrná, ale postupně zhoršují vidění, způsobují výpadky zorného pole nebo dokonce ztrátu zraku a v rozvinuté fázi se těžko napravují.

Rozkapání očí umožní vyšetření očního pozadí a odhalí skryté dioptrie.

Prohlídku provádí oční lékař ve spolupráci se speciálně vyškolenou zdravotní sestrou a zkušeným optometristou. Na návštěvu kliniky si rezervujte 2 až 3 hodiny času – samozřejmou součástí vyšetření je konzultace a seznámení se zákrokem, který vám lékař doporučí, jeho průběhem i léčbou. Oční vyšetření však u nás není žádným závazkem, zákrok podstoupit nemusíte. Pokud se pro operaci rozhodnete, můžete ji absolvovat hned v nejbližších dnech, nikdy však ne ve stejný den jako vyšetření. Termín operace by neměl přesáhnout 12 týdnů od prohlídky, neboť pro zákrok je  nezbytné znát aktuální stav a parametry oka. V případě delšího časového odstupu doporučujeme vyšetření a měření zraku zopakovat.

Na Oční klinice DuoVize klademe velký důraz na důkladná, přesná a podrobná vyšetření.

 

Zajišťujeme pro vás jen to nejlepší

Výsledky z kvalitních vstupních vyšetření jsou důležitým podkladem pro správná rozhodnutí lékaře o té nejlepší léčbě pro vás.

Na Oční klinice DuoVize víme, že každý má své individuální požadavky svůj zrak, každý má své koníčky a práci, a také, že každé oko je jiné. Právě proto věnujeme každému pacientovi zcela individuální péči a přístup.

Stále investujeme finanční prostředky do nových přístrojových technologií a rozšiřujeme své vybavení, abychom svým pacientům poskytli péči na té nejvyšší úrovni

Vyšetření na naší Oční klinice DuoVize jsou vždy důkladná a pečlivá. Pro kvalitní výsledek potřebujeme vaší součinnost, a proto se během vyšetření řiďte pokyny lékařů, sestřiček a optometristů.

Vyšetření před operacemi dioptrických vad děláme vždy v jiný den než je den operace. Chceme pro vás jen to nejlepší a nejbezpečnější a naše výsledky nám dávají za pravdu. 

Důkladné vyšetření zraku je nezbytné pro vhodnou korekci refrakčních vad, diagnostiku, léčbu očních onemocnění a nepostradatelným podkladem pro jakékoli oční operace.

Pravidelné prohlídky a měření zraku je vhodné absolvovat jednou za jeden až dva roky. Při běžné prohlídce se oční lékař zaměřuje na řešení aktuálních potíží, kontrolu zrakové ostrosti, měření nitroočního tlaku a řadu přístrojových měření, která podávají podrobné informace o refrakčních vadách, očních  ale i celkových onemocněních, jež se zrakem zdánlivě nesouvisejí.

Na naší klinice klademe velký důraz na důkladná, přesná a komplexní vyšetření. Vyšetření je vždy důležitým podkladem pro správná rozhodnutí lékaře o nejlepší léčbě a vhodné operaci. Komplexní vyšetření u nás můžete absolvovat nejen z důvodu akutních potíží či uvažované operace, ale také jako preventivní prohlídku vašich očí.

 

Na měření zraku se můžete objednat telefonicky nebo elektronicky zde. Cenu vyšetření naleznete v příslušném ceníku.

 

Vstupní vyšetření

banner
Odborná vyšetření

Online objednávka
Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zavolejte mi zpět Česká verze stránek

icosk icopl icoen icode icovie