Pozor, změna adresy: Budějovická 778/3a, Praha 4 Pankrác

Spokojenost pacientů: celkovecelkovecelkovecelkovecelkove
Který zákrok je pro mne vhodný Kolik mě bude zákrok stát? Kolik ušetřím s laserovou operací Objednat na konzultaci

Pomáháme a spolupracujeme

EDA cz, z.ú.

Spolupráce s neziskovou organizací EDA cz úspěšně pokračuje i v roce 2019. Pro tento rok poskytla DuoVize finanční příspěvěk ve výši 56 tisíc korun. 

Příspěvek je rozdělen do následujících aktivit:

a) Vzdělávání pracovníků rané péče EDA cz, z.ú., podpořeno částkou 41 tisíc korun.

b) Osvětová kampaň na podporu činnosti organizace, podpořeno částkou 15 tisíc korun. 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Rozhodli jsme se pomáhat, tam, kde naše metody a moderní technika bohužel nestačí. Oční klinika DuoVize finančně podpořila  Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR.

 

 

Dětské oční centrum Kukátko

Dětské oční centrum Kukátko se specializuje na moderní metody léčby očních vad dětí. Tým vede zkušený dětský oční lékař a ortoptista naší kliniky s kvalitní praxí a vysokoškolským vzděláním v oboru.

 

DIAvize | Diabetologické centrum

DIAvize se specializuje na léčbu diabetu a endokrinologických onemocněnní. V centru působí zkušení lékaři vzešlí z diabetologického centra IKEM. DIAvize poskytuje komplexní péči s velkým důrazem na spolupráci s pacienty a jejich edukaci. Obě pracoviště úzce spolupracují při péči zejména o diabetické pacienty. 

DIAvize

 

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy | orel bělohlavý

Oční klinika DuoVize se stala adoptivním rodičem orla bělohlavého v Zoo Praha.   

DuoVize adoptovala orla bělohlavého v ZOO Praha.     Oční klinika DuoVize adoptovala orla bělohlavého v pražské zoo.

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy | ibis rudý, ibis šedokřídlý a holub nikobarský

DuoVize adoptovala 22. října 2017 také tři sirotky ZOO Praha, na které nikdo nepřispíval: ibise rudého, ibise šedokřídlého a holuba nikobarského.

 

EDA cz, z.ú.

Podporujeme obecně prospěšnou společnost EDA cz, z.ú. EDA je oporou rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením a poskytuje ranou péči. DuoVize poskytla finanční dar ve výši 50 tisíc korun jako příspěvek určený na pořízení technických pomůcek využívaných pro práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. 

      Podporujeme obecně prospěšnou společnost EDA cz.    

 

Diakonie Broumov 

Diakonii Broumov jsme předali dioptrické brýle pacientů DuoVize, kteří je už nepotřebují, protože podstoupili laserovou nebo nitrooční operaci očí. Brýle pomohou těm, kteří si nové brýle nemohou z finančních důvodů dovolit – občanům bez domova a lidem ze sociálně slabších vrstev.

Diakonie Broumov

Za každého pacienta, který podstoupil NeoLASIK HD® v LASIK PÁRTY, vysadíme s pomocí Singulární společnosti jeden strom. Doposud jsme vysázeli 5 000 smrků a 300 listnatých sazenic.

 

DuoVize jako partner projektu Afrika Africe

Oční klinika DuoVize podporuje projekt Afrika Africe. Hlavním cílem tohoto projektu je založit církevní centrum, které by se zaměřilo na znevýhodněnou mládež ze slumů v Nairobi, hlavním městě Keni. Úkolem centra je poskytovat denní péči a pomoc ve smyslu pastorační péče a poskytování sociálních a zdravotnických informací a nabídnout možnost výuky práce s počítačem.

 

Spolupracujeme

Společnost Praga Medica se od vstupu do Evropské unie v roce 2004 stala v ČR respektovaným světovým poskytovatelem vysoce kvalitní zdravotní péče.

 

 

banner
Pomáháme a podporujeme

Online objednávka
Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zavolejte mi zpět Česká verze stránek

icosk icopl icoen icode icovie