Spokojenost pacientů:
Který zákrok je pro mne vhodný Kolik mě bude zákrok stát? Kolik ušetřím s laserovou operací Objednat na konzultaci

Náš tým odborníků

MUDr. Lucie Valešová

MUDr. Lucie Valešová

Primářka Oční kliniky DuoVize Praha

Primářka MUDr. Lucie Valešová je vedoucí lékařkou Oční kliniky DuoVize Praha a laserovým chirurgem v Oční klinice NeoVize Brno. Dále působí na Oční klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zobrazit více
MUDr. Josef Hycl, CSc.

MUDr. Josef Hycl, CSc.

Oční mikrochirurg

(*8.2.1961 v Mostě, † 23.2.2011) Přední český oční mikrochirurg, spoluzakladatel Oční kliniky NeoVize Brno a NeoVízia Bratislava, lékařský ředitel obou klinik a mikrochirurg Oční kliniky DuoVize Praha.

Zobrazit více
MUDr. Jana Mikšovská

MUDr. Jana Mikšovská

Zástupce primářky, laserový chirurg

Na Oční klinice DuoVize působí MUDr. Jana Mikšovská jako odborná oční lékařka od září 2010. V DuoVizi se věnuje laserové oční chirurgii a od roku 2012 působí v pozici zástupce primářky...

Zobrazit více
MUDr. Lubomír Továrek

MUDr. Lubomír Továrek

Oční mikrochirurg

MUDr. Lubomír Továrek se specializuje na kataraktovou a refrakční chirurgii oka a na chirurgické řešení glaukomu. Je prvním operatérem v ČR certifikovaný pro provádění operací femtosekundovým laserem LenSx...

Zobrazit více
MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D.

MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D.

Oční lékař

MUDr. Eva Jerhotová, PhD., se věnuje především dětské oftalmologii, léčbě šilhání, chorob sítnice a glaukomu a léčbě refrakčních vad. Dr. Jerhotová podstoupila v roce 2007 laserovou operaci očí...

Zobrazit více
MUDr. Pavlína Hýblová (Ležatková)

MUDr. Pavlína Hýblová (Ležatková)

Oční lékař

MUDr. Pavlína Hýblová se specializuje na laserovou léčbu sítnice a druhotného šedého zákalu. Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své  vědecké činnosti se věnuje problematice diagnostiky a léčby glaukomu u dětí a sítnicové problematice dětského věku.

Zobrazit více
MUDr. Ivana Kaincová

MUDr. Ivana Kaincová

Oční lékař

MUDr. Ivana Kaincová absolvovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze obor všeobecné lékařství. V DuoVizi se věnuje periokulárním chirurgickým výkonům. Současně pracuje na Oční klinice VFN a na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Zobrazit více
MUDr. Ivana Formánková

MUDr. Ivana Formánková

Oční lékař

MUDr. Ivana Formánková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze, obor všeobecné lékařství, studium ukončila s vyznamenáním. Již za studií se věnovala vědeckým aktivitám a absolvovala lékařské stáže v Německu.

Zobrazit více
MUDr. Bohdan Kousal

MUDr. Bohdan Kousal

Oční lékař

MUDr. Bohdan Kousal absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je spoluzakladatelem Centra klinické oční genetiky při Univerzitě Karlově. 

Zobrazit více
prim. MUDr. Radovan Piovarči

prim. MUDr. Radovan Piovarči

Oční mikrochirurg

MUDr. Radovan Piovarči je prvním oční chirurgem, který začal operovat refrakční vady na femtosekundovém laseru. Současně je prvním očním chirurgem, který tento zákrok podstoupil. Jako první získal certifikaci pro provádění operací na femtosekundovém laseru LenSx. Na Oční klinice DuoVize pracuje jako hostující mikrochirurg od roku 2011. ...

Zobrazit více
Veronika Halíková, DiS. (Farkašová)

Veronika Halíková, DiS. (Farkašová)

Vedoucí optometrista

Veronika Halíková působí na Oční klinice DuoVize od dubna 2010 na pozici odborného optometristy. Vystudovala obor Diplomovaný oční technik na Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze a následně absolvovala studium optometrie ...

Zobrazit více
Bc. Petra Suriano

Bc. Petra Suriano

Optometrista

Bc. Petra Suriano nastoupila na Oční kliniku DuoVize na pozici optometristky a koordinátorky v lednu 2017.

Zobrazit více
Ing. Martin Meliška

Ing. Martin Meliška

Biomedicínský inženýr

Martin Meliška pracuje na Oční klinice DuoVize od listopadu 2016. Má zkušenosti s přístroji pro vyšetření makuly, zrakového nervu, rohovky a čočky. Vystudoval ČVUT v Praze - Fakultu biomedicínského inženýrství.             

Zobrazit více
Eliška Šulcová

Eliška Šulcová

Vrchní sestra

Eliška Šulcová pracuje na Oční klinice DuoVize jako zdravotní sestra od července 2012. V říjnu 2004 nastoupila do nemocnice v České Lípě na centrální operační sály, kde pracovala jako perioperační sestra do června 2012.

Zobrazit více
Bc. Lenka Nedělková

Bc. Lenka Nedělková

Vedoucí sestra ambulancí

Bc. Lenka Nedělková pracuje na Oční klinice DuoVize od května 2012. Vystudovala střední zdravotnickou školu v Ústí nad Orlicí, kterou ukončila maturitní zkouškou v roce 2006. Od července 2006 do ...

Zobrazit více
Petra Krtková

Petra Krtková

Zdravotní sestra

Petra Krtková vystudovala Střední zdravotnickou školu 5.května v Praze na Vyšehradě, obor Zdravotnický asistent. V roce 2014 studium úspěšně zakončila maturitní zkouškou.

Zobrazit více
Dana Továrková

Dana Továrková

Zdravotní sestra

Dana Továrková pracuje na Oční klinice DuoVize jako sálová sestra - instrumentářka od října 2011. Od srpna 1995 pracovala v Soukromém kožním sanatoriu prof. Novotného v Praze jako zdravotní sestra...

Zobrazit více
Vladimíra Supíková, DiS.

Vladimíra Supíková, DiS.

Zdravotní sestra

Vladimíra Supíková pracuje na Oční klinice DuoVize od března 2016. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Prostějově a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Českých Budějovicích obor diplomovaný zdravotnický záchranář.

Zobrazit více
Radana Trsťanová

Radana Trsťanová

Zdravotní sestra

Radana Trsťanová pracuje na Oční klinice DuoVize od října 2016. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Benešově. A později studovala specializovanou způsobilost v oboru perioperační péče s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

Zobrazit více
Bc. Eva Kozáková

Bc. Eva Kozáková

Zdravotní sestra

Bc. Eva Kozáková pracuje na Oční klinice DuoVize od září 2016. Vystudovala střední zdravotnickou školu, následně vyšší odbornou školu a pak 3. LF UK.

Zobrazit více
Petra Heroldová

Petra Heroldová

Zdravotní sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Karlových Varech, ukončenou maturitní zkouškou v roce 2007. Od září 2009 pracovala jako zdravotní sestra v soukromé nemocnici v Ostrově na rehabilitačním oddělení.

Zobrazit více
Bc. Renata Hybnerová

Bc. Renata Hybnerová

Zdravotní sestra

Renata Hybnerová pracuje na Oční klinice DuoVize od ledna 2012 jako zdravotní sestra. Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, obor dětská sestra.

Zobrazit více
Dominika Píšová

Dominika Píšová

Hlavní koordinátorka zdravotní péče

Dominika pracuje v DuoVizi od září 2015.

Vystudovala SOŠ cestovního ruchu v Pardubicích, kterou úspěšně zakončila maturitní zkouškou v roce 2011.

Po maturitní zkoušce nastoupila do obchodu, jako prodejní asistentka a dále od roku 2013 pracovala ve firmě LPP Retail s. r. o.

Zobrazit více
Markéta Procházková

Markéta Procházková

Koordinátorka zdravotní péče

Markéta Procházková pracuje na Oční klinice DuoVize od srpna 2010. V prosinci 2010 podstoupila laserovou operaci krátkozrakosti a astigmatismu NeoLASIK HD®...

Zobrazit více
Nikola Buczková

Nikola Buczková

Koordinátorka zdravotní péče

Nikola Buczková pracuje na Oční klinice DuoVize od ledna 2015.

Vystudovala Obchodní akademii v Praze, kterou úspěšně ukončila státní maturitní zkouškou v roce 2012. 

Zobrazit více
Tereza Burdová

Tereza Burdová

Koordinátorka zdravotní péče

Na Oční klinice DuoVize pracuje jako koordinátorka zdravotní péče od ledna 2016.

Zobrazit více
Michaela Kalhousová, DiS.

Michaela Kalhousová, DiS.

Koordinátorka zdravotní péče

Michaela Kalhousová pracuje na Oční klinice DuoVize jako koordinátorka zdravotní péče od ledna 2017.

Zobrazit více
Matěj Kratochvíl

Matěj Kratochvíl

Správce IT a kliniky

Matěj Kratochvíl pracuje na Oční klinice DuoVize jako správce IT a kliniky od května 2014. Vystudoval Obchodní akademii v Neratovicích, kterou v roce 2011 ukončil maturitní zkouškou. Po maturitě studoval 2 roky Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.

Zobrazit více
Bc. Petr Kocian, MHA

Bc. Petr Kocian, MHA

Ředitel

(*1973 v Praze) Zakladatel Oční kliniky DuoVize kde působí i jako její ředitel. Spoluzakládal oční kliniky NeoVize v Brně a NeoVízia v Bratislavě.

V letech 1994 až 1999 vedl Městskou nemocnici v Neratovicích. Následně od roku 1999 do roku 2002 se podílel ve společnosti Klient Pro s.r.o. na vedení Plánu řízené péče Střešovice a dalších aktivit v oblasti zdravotního pojištění a řízení zdravotnictví. Od roku 2000 působil v Oční klinice Lexum, kde vytvořil koncept soukromého kataraktového pracoviště a postupně vybudoval nová pracoviště po celé ČR. Je ředitelem Oční Kliniky NeoVize Brno, Oční kliniky DuoVize Praha a Oční kliniky NeoVízia v Bratislavě.

Zobrazit více
Ing. Radka Matějčková, FCCA

Ing. Radka Matějčková, FCCA

Finanční ředitelka

Ing. Radka Matějčková, FCCA pracuje v DuoVizi od 1.1.2017. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před nástupem do DuoVize pracovala jako manažer finančního účetnictví.

Zobrazit více
Ing. Marie Kamarádová

Ing. Marie Kamarádová

Manažerka kliniky

Do společnosti DuoVize nastoupila v říjnu 2014. Na pozici Manažerka kliniky působí od října 2015.

Zobrazit více
Kristýna Zemanová

Kristýna Zemanová

Asistentka vedení společnosti

(*1981 v Mělníku) V Oční klinice DuoVize pracuje od dubna 2010 jako asistentka. Vystudovala Obchodní akademii, kterou ukončila maturitní zkouškou v roce 2001. Po maturitě nastoupila do Oční kliniky Lexum jako recepční/asistentka a následně ...

Zobrazit více
Markéta Oudrnická

Markéta Oudrnická

Asistentka vedení společnosti

V oční klinice DuoVize pracuje od září 2012.

Vystudovala Obchodní akademii, kterou ukončila maturitní zkouškou v roce 1988. Po maturitě pracovala jako referentka pro dovoz, vývoz nejprve v PZO Strojexport a poté v Transaktě a.s.

Zobrazit více
Lenka Šorelová

Lenka Šorelová

Asistentka vedení společnosti

Lenka Šorelová pracuje ve společnosti od března 2014.

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Resslově ulici v Praze. Po maturitě pracovala jako sekretářka ředitele odboru na tehdejším Federálním ministerstvu dopravy v Praze do roku 1986. 

Zobrazit více
Ing. Jiří Žaloudek

Ing. Jiří Žaloudek

Projekt manager

Ing. Jiří Žaloudek vystudoval obor Optometrie na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

V oblasti péče o zrak působí od roku 2000. Od roku 2006 pracoval na oční klinice Lexum jako optometrista, později jako koordinátor projektů v technickém oddělení...

Zobrazit více
Mgr. Lenka Tuzová, MBA

Mgr. Lenka Tuzová, MBA

PR a marketing

V DuoVizi pracuje od září 2013 jako specialista na PR a marketing. 

Vystudovala angličtinu a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Následně studovala management na Podnikatelské fakultě VUT Brno...

Zobrazit více
Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zavolejte mi zpět Česká verze stránek